Ukradeni princ i izgubljena princeza

Uzrast: 4+, Trajanje: 60 minuta
Ukradeni princ i izgubljena princeza - DPRS

Autor: Den Totero
Adaptacija, režija, scenografija i izbor muzike: Živomir Joković
Kostimograf: Jelena Savić
Komponovanje songova i korepeticija: Mladen Matović
Koreograf: Slobodan Perišić
Lektor: Milorad Telebak
Inspicijent: Milan Džida
Majstor svjetla: Srđan Marinković
Majstor tona: Đorđe Štrkić
Slikarski radovi: Berina Šuščević
Izrada Zmaja: Zoran Bjelošević
Izrada rekvizite: Zoran Bjelošević i Berina Šuščević
Izrada kostima: Ljiljana Šiniković i Jelena Savić
Izrada dekora: Zoran Bjelošević, Branislav Knežević i Radoslav Polić
Dekorater: Vid Miletić
Garderober: Slava Terzić
Organizator: Draška Despenić