Predavanje o lutkarstvu

Reditelj Jovan Caran, koji sa ansamblom Dječijeg pozorišta Republike Srpske radi na predstavi „Gagarin, najšašaviji pas u svemiru“, jedan je od najznačajnijih predavača o lutkarstvu u Srbiji.
Mnoge generacije današnjih glumaca lutkara pamte ova predavanja kao važne karike u lancu profesionalnog stasavanja.
Kako je boravak ovakvih pedagoga u Republici Srpskoj važan u kontekstu šireg angažmana, Jovan Caran je u ponedjeljak, 6. marta 2023. godine održao predavanje studentima glume banjalučke Akademije umjetnosti.
Osnovna ideja predavanja je da se kroz poseban pristup i primjere ukaže na vrijednosti bajki i lutkarstva, poveća poštovanje prema ovoj umjetnosti i njenim posebnim mogućnostima.
Jovan Caran je govorio i o autorima koji su doprinijeli razumijevanju bajkovne suštine, počev od Vladimira Jakovljeviča Propa, Bruna Betelhjama, Džozefa Kembela pa do Kristofera Volega.
Ovo predavanje buduće dramaturge, reditelje i glumce treba da afirmiše u motivaciji da na kvalitativno nov način pristupe „čitanju“ bajke i bolje razumiju arhetipske ličnosti, tipične stanovnike bajki.
Predavanje je bilo podijeljeno u nekoliko cjelina: uvodni dio, mogućnosti lutke, lutkarskog jezika,i lutka kao metafora, znak i simbol, potom bajka kao pramajka dramaturgije, inverzni govor kao način interpretacije, i kako sve ovo znanje pretočiti u predstavu uz prikazivanje primjera iz različitih lutkarskih predstava.
Prije predavanja, dekan Akademije, Dragana Purković Macan studente je provela kroz sve radionice Dječijeg pozorišta, kako bi ovi mladi ljudi još bolje upoznali rad i uslove rada u instituciji, sa kojom Akademija umjetnosti uspješno sarađuje, još od osnivanja.