Међународни фестивал позоришта за дјецу

Због лепезе умјетничких активности, професионалног нивоа, сматра се једним од најзначајнијих фестивала за дјецу на простору Балкана.

Бања Лука, 3.2.2020.

Уважене колеге,

позивамо вас да се пријавите за селекцију  19. Међународног фестивала позоришта за дјецу БАЊА ЛУКА 2020. који ће се одржати од 4. до 9. октобра 2020. године.

Међународни фестивал позоришта за дјецу у Бањој Луци,  од 2002. године, уз подршку Министарства просвјете и културе и Града Бања Лука организује Дјечије позориште Републике Српске и на њему је учествовало више од стотину професионалних театара за дјецу из Европе и свијета.

Међународни фестивал позоришта за дјецу у Бањој Луци  подстиче  развој луткарства и театарске умјетности у Републици Српској и БиХ, и сматра се једним од најзначајнијих фестивала за дјецу на простору Балкана.

Циљ Фестивала је унапређење развоја луткарства и драмске умјетности за дјецу и младе, промоција мултикултуралности и интеркултуралног дијалога, и  омогућавање увезивања са међународним институцијама/организацијама културе, и у јавном и у приватном сектору.

Циљ Фестивала је и снажно промовисање луткарства, као најзахтјевнијег, најатрактивнијег и најважнијег формата позоришног израза за дјецу.

Дјечије позориште Републике Српске основано је 1955. године, чија је традиција и квалитет  у драмској и луткарској продукцији, била упориште да на сцени Дјечијег позоришта раде велики редитељи некадашњег југословенског простора, односно редитељи европских држава, међу којима и  Алексеј Љељавски, Хартмут Лоренц, Бисерка Колевска, Јарослав Антоњук, Тодор Валов, Роберт Валтл…

Међународни фестивал позоришта за дјецу је фестивал такмичарског карактера, а представе сваке године оцјењује међународни жири састављен од најеминентнијих луткарских театролога као што су били досадашњи чланови жирија: Академик Хенрик Јурковски, Пољска, проф. др Хармут Лоренц, Њемачка, проф. др Николина Георгијевна, Бугарска, Драган Довлев, Македонија, заслужни умјетник Русије проф. др Борис Павлович Голдовски, театролог Јован Ћирилов, проф. др Зоран Ђерић, театролог Мирослав Радоњић, драматург Игор Бојовић, Србија, редитељ Роберт Валтл, Словенија, Давид Бурман, Русија и други.

Фестивал сваке године додјељује награде: Гран при – најбоља представа у цјелини, награда за најбољу режију, сценографију, музику и пет равноправних глумачких награда.

Организатор Фестивала позива заинтересоване професионалне театре да својом најбољом представом, дворанског или уличног театра, најкасније до 15. маја 2020. године, конкуришу за учешће на Фестивалу.

Да бисте учествовали у избору најбољих представа које ће играти у такмичарском програму Фестивала неопходно је да пошаљете:

 • Попуњен пријавни лист,
 • Снимак представе,
 • 5 фотографија,
 • Сиже представе,
 • Техничке услове.

Пријаве шаљите на адресу позоришта:

Дјечије позориште Републике Српске

Ђуре Даничића бр.1

78000 Бања Лука

Република Српска

Босна и Херцеговина

или електронском поштом на:   [email protected]

Организатор Фестивала покрива трошкове тродневног смјештаја на бази пуног пансиона за највише 12 особа.

Путне трошкове сносе изабрани театри.

19. Међународни фестивал позоришта за дјецу БАЊА ЛУКА 2020. је такмичарског карактера, представе оцјењује међународни експертски жири и додјељујe сљедећe награде:

 • Гран-при – награда за најбољу представу у цјелини
 • Награда за најбољу режију,
 • Награда за најбољу сценографију и костим,
 • Награда за најбољу музику,
 • Пет равноправних глумачких награда,
 • Специјална награда Фестивала.

Додатне информације можете добити на телефон +387 51 232 838

и адресу: [email protected].


Banja Luka, 3.2.2020.

Dear colleagues,

It is an honor to invite you to apply for official selection of 19th International Festival of Children’s Theater Banja Luka 2020. The festival will be held between October 4th to October 9th 2020.

International Festival of Children’s Theatre in Banja Luka is organized by Children’s Theatre of the Republic of Srpska since 2002 with the support of Ministry of Education and Culture and city of Banja Luka. Children’s Theatre of the Republic of Srpska as the organizer of the international festival for children has welcomed more than two hundred theaters for children from around the world.

The International Festival of Children’s Theatres in Banja Luka, with its actions promotes faster development of puppetry and theater arts in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, and it is considered one of the most important festivals for children in the Balkans.

The aim of the Festival is the promotion and development of puppetry and drama for children and youth, promotion of multiculturalism and intercultural dialogue, enabling connecting with the international cultural institutions, within public and private sector.

Festival strongly promotes puppetry as one of the most important format in theatre for children.

Children’s Theater of Republic of Srpska was founded 1955 and it’tradition and quality in drama and puppetry production was recognized by many European and international theaters and theater directors.

The International Festival of Children’s Theatres is a competitive event and performances each year are judged by an International jury of eminent puppet theater experts as former members of the jury were: Professor Henryk Jurkowski (Poland), prof. Dr. Hartmut Lorenz (Germany), prof. Dr. Nikolina Georgijevna (Bulgaria), Dragan Dovlev (Macedonia), distinguished Artist of Russia prof. Dr. Boris Pavlovich Goldovski, prof. Zoran Djeric, theatrologist Miroslav Radonjic, playwright Igor Bojovic (Serbia), director Robert Waltl (Slovenia), Jaroslav Antonjuk (Poland), Nicolai Naumov (Russia), and others.

Festival annually presents awards: Grand Prix – the Best Overall Performance, the Award for the best director, set design, music and five equal acting awards.

Organizer of the Festival invites all professional theaters to apply for the Festival program with your best performance. Deadline for applications is May 15th 2020.

To participate in the selection of the shows that are to be performed in the official competitive festival program, it is necessary to send:

 • Completed application form,
 • Video of the show,
 • 5 photos,
 • Summary of the play,
 • Technical requirements.

Please, send the applications to the theater address:

Children’s Theater of Republic of Srpska

Djure Danicica Street, No.1

78000 Banja Luka

Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

Or to our e-mail:  [email protected]

The Festival organizer covers the full board accommodation costs up to 12 people for three days. Travel costs are to be covered by the selected theaters.

XIX International Festival of Children’s Theaters BANJA LUKA 2020 is competitive and the shows are evaluated by the members of the International Expert Jury which presents the following awards:

 • Grand Prix for the best show (prize money in the amount of 1.000 €)
 • Award for the best direction,
 • Award for the best stage design and costumes,
 • Award for the best music,
 • Five equal acting awards,
 • Special Festival award.

For additional information please call +387 51 232 838 or e-mail to: [email protected]