Техничка опремљеност

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

  • сцена
  • дубина 14m
  • ширина 14m
  • висина 9m
  • висина просценија 12m
  • ротација пречника 6m
  • 7 пропадалишта (4 на ротацији и 3 на сцени)
  • 10 електронских цугова (размак између цугова 85cm)

ДВОРАНА

  • капацитет 281 сједиштe

ТЛОЦРТ СЦЕНЕ

djecije pozoriste rs tlocrt scene

СВЈЕТЛОСНА ОПРЕМА

svjetlosna oprema djecije pozoriste rs

ТОНСКА ОПРЕМА

tonska oprema djecije pozoriste rs