Јавне набавке

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за учеснике XVI Mеђународног фестивала позоришта за дјецу Бања Лука 2017

djecije pozoriste rs

Ђуре Даничића бр.1, 78 000 Бања Лука

Телефони: +387 51 232-834, 232-835, 215-991

E-mail: [email protected]   www.djecijepozoristers.ba

 

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за учеснике XVI Mеђународног фестивала позоришта за дјецу Бања Лука 2017

На основу члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ” број 39/14; у даљем тексту Закон) и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ” број 104/14), позивамао вас да доставите понуду у оквиру позива за достављање понуда за јавну набавку услуга смјештаја у Бањој Луци. Поступак ће бити проведен у складу са законом, подзаконским актима и овим позивом.

 

Преузмите позив