Школа глуме – аудиција у ДПРС

skola glume dprs

Дјечије позориште Републике Српске организује аудицију за пријем нових чланова у Школу глуме дјеце узраста од 8 до 14 година.

Заинтересоване кандидате молимо да нам се обрате на телефон 051/232-842 или на „facebook fun page“ гдје можете добити додатне информације.

Кандидати за испит требају да припреме једну пјесму, двије имитације и једну причу, али ће Комисија провјеравати и њихове психофизичке способности и склоности.

Аудиција ће се одржати у недјељу 01. марта 2015. године са почетком у 18.00 часова у просторијама Дјечијег позоришта Републике Српске, Ђуре Даничића 1.