Izložba slika „Udruženi stvaramo“

djecije pozoriste

„UDRUŽENI STVARAMO“

Petak, 29. 05. 2015 godine u 19.00 časova.

Izložbeni salon Dječijeg pozorišta RS

Početak školske 2014/15. označava i početak ideje o samostalnom projektu mr Nikoline Peslać, zaposlene na mjesto nastavnika likovne kulture, koji bi u stvaralački proces unutar časova udružio nastavnika i učenika u jedno kreativno biće koje bi predstavljalo susret znanja i potpune slobode izraza.

Projekat se sastoji iz dvije faze. Tokom prve faze nastalo je oko 50 radova na formatu 100x70cm u kombinovanoj tehnici i u njemu su učestvovali učenici OŠ „Petar Kočić”, Kola i OŠ „Vojislav Ilić”, Krupa na Vrbasu. Pored već navedenog, učenici su okupljeni oko projekta iz još nekoliko ciljeva.

Jedan od njih je da se djeca udružena u grupe motivišu da predstave svoj rodni kraj, te da se nastali radovi u drugoj fazi projekta izlože u izložbenim prostorima konkurentno sa profesionalnim umjetnicima. Na ovaj način učenici će biti direktno uvedeni u svijet umjetnika, galerija i muzeja, što će doprinijeti njihovoj kulturnoj osviješćenosti. Ideja je proizašla iz činjenice da su učenici-učesnici, dvije godine za redom bili pobjednici Republičkog takmičenja u svim kategorijama u konkurenciji od oko 200 škola i nekoliko desetina hiljada radova i to, bez ikakvih didaktičkih pomagala i adekvatno opremljenih učionica.

Nastavnik, ovom prilikom zajedno sa učenicima želi da podstakne slične projekte i inicijative koji će uticati na smanjenje šunda u kulturi koji je zavladao svim u njenim oblastima. U izložbu su takođe uključene fotografije instalacija postavljenih duž pustih udaljenih puteva kao kontrast praznine i zapuštenosti u odnosu na jarki kolorit koji je nesumnjivo dominanta cijele kolekcije radova. Jedna od instalacija postavljena je pored puta koji vodi prema kući Petra Kočića istaknutog pisca iz ovog kraja. U sklopu druge faze planirano je da se izložba prikaže u nekoliko gradova Republike Srpske.

Prva izložba održaće se u Dječijem pozorištu Republike Srpske. Želimo da projekat ima i humanitarnu svrhu, te ćemo nastojati da nakon svake održane izložbe poklonimo jedan opremljeni rad jednoj dječijoj ustanovi grada u kome izlažemo.

mr Nikolina Peslać