Tehnička opremljenost

TEHNIČKI USLOVI

  • scena
  • dubina 14m
  • širina 14m
  • visina 9m
  • visina proscenija 12m
  • rotacija prečnika 6m
  • 7 propadališta (4 na rotaciji i 3 na sceni)
  • 10 elektronskih cugova (razmak između cugova 85cm)

DVORANA

  • kapacitet 281 sjedište

TLOCRT SCENE

djecije pozoriste rs tlocrt scene

SVJETLOSNA OPREMA

svjetlosna oprema djecije pozoriste rs

TONSKA OPREMA

tonska oprema djecije pozoriste rs