Saradnja sa Udruženjem „Nova generacija“

Poštovani roditelji,
u želji i dobroj namjeri da budemo vaši partneri i prijatelji u najvažnijem životnom dobu vaše djece i da budemo istinski dio njihovog djetinjstva, molimo da se odazovete ovoj anketi i odgovorite nam na pitanje:
– Da li podržavate ideju da u okviru „Malog teatra pod zvijezdama“ razgovaramo na temu kako prevazići psihološke barijere i posljedice koje zbog pandemije virusa korona osjećaju djeca i kako im u tome najbolje pomoći?“
Ovim riječima, na anketnom listiću, obratilo se Dječije pozorište Republike Srpske roditeljima koji su u subotu, 8., odnosno u nedjelju 9. avgusta doveli svoje mališane na „Crvenkapu“, predstavu, kojom je nakon pet mjeseci umjetnički ansambl ponovo igrao uživo za svoju publiku.
Od 47 anketnih listića, na svega 4 je zaokruženo „NE“, a na jednom listiću su bila zaokružena oba odgovora. 42 bila su „ZA“.
Ovim je nedvosmisleno potvrđeno da je Dječije pozorište sa razlogom pokrenulo vlastitu inicijativu da pomogne i roditeljima i djeci u vremenu koje je teško i neizvjesno za svaku porodicu.
Kako bi se ova ideja i realizovala, direktor Dječijeg pozorišta Republika Srpske razgovarala je sa psihologom Sašom Risojevićem, direktorom Udruženja „Nova generacija“, koja vodi uslugu savjetodavne linije „Plavi telefon“.
Dogovoreno je da ova organizacija bude nosilac projekta, te da stručnjaci iz ove oblasti osmisle način i oblik komunikacije kojom će ova ideja biti sprovedena u djelo.
Razgovori bi bili organizovani neposredno poslije predstava, kada bismo svi zajedno, i djeca i roditelji iznosili svoja iskustva, predlagali zajedničke inicijative i razgovarali o emocijama i doživljajima koje sasvim sigurno, svako na svoj način nosi proteklih mjeseci. Sagovornici bi bili umjetnici, pedagozi, psiholozi, kako bismo svi zajedno i udruženo pronašli putokaze ka istom cilju – radosti, sreći i bezbrižnosti naše djece.