Međunarodni festival pozorišta za djecu

Zbog lepeze umjetničkih aktivnosti, profesionalnog nivoa, smatra se jednim od najznačajnijih festivala za djecu na prostoru Balkana.

Banja Luka, 3.2.2020.

Uvažene kolege,

pozivamo vas da se prijavite za selekciju  19. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu BANJA LUKA 2020. koji će se održati od 4. do 9. oktobra 2020. godine.

Međunarodni festival pozorišta za djecu u Banjoj Luci,  od 2002. godine, uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture i Grada Banja Luka organizuje Dječije pozorište Republike Srpske i na njemu je učestvovalo više od stotinu profesionalnih teatara za djecu iz Evrope i svijeta.

Međunarodni festival pozorišta za djecu u Banjoj Luci  podstiče  razvoj lutkarstva i teatarske umjetnosti u Republici Srpskoj i BiH, i smatra se jednim od najznačajnijih festivala za djecu na prostoru Balkana.

Cilj Festivala je unapređenje razvoja lutkarstva i dramske umjetnosti za djecu i mlade, promocija multikulturalnosti i interkulturalnog dijaloga, i  omogućavanje uvezivanja sa međunarodnim institucijama/organizacijama kulture, i u javnom i u privatnom sektoru.

Cilj Festivala je i snažno promovisanje lutkarstva, kao najzahtjevnijeg, najatraktivnijeg i najvažnijeg formata pozorišnog izraza za djecu.

Dječije pozorište Republike Srpske osnovano je 1955. godine, čija je tradicija i kvalitet  u dramskoj i lutkarskoj produkciji, bila uporište da na sceni Dječijeg pozorišta rade veliki reditelji nekadašnjeg jugoslovenskog prostora, odnosno reditelji evropskih država, među kojima i  Aleksej Ljeljavski, Hartmut Lorenc, Biserka Kolevska, Jaroslav Antonjuk, Todor Valov, Robert Valtl…

Međunarodni festival pozorišta za djecu je festival takmičarskog karaktera, a predstave svake godine ocjenjuje međunarodni žiri sastavljen od najeminentnijih lutkarskih teatrologa kao što su bili dosadašnji članovi žirija: Akademik Henrik Jurkovski, Poljska, prof. dr Harmut Lorenc, Njemačka, prof. dr Nikolina Georgijevna, Bugarska, Dragan Dovlev, Makedonija, zaslužni umjetnik Rusije prof. dr Boris Pavlovič Goldovski, teatrolog Jovan Ćirilov, prof. dr Zoran Đerić, teatrolog Miroslav Radonjić, dramaturg Igor Bojović, Srbija, reditelj Robert Valtl, Slovenija, David Burman, Rusija i drugi.

Festival svake godine dodjeljuje nagrade: Gran pri – najbolja predstava u cjelini, nagrada za najbolju režiju, scenografiju, muziku i pet ravnopravnih glumačkih nagrada.

Organizator Festivala poziva zainteresovane profesionalne teatre da svojom najboljom predstavom, dvoranskog ili uličnog teatra, najkasnije do 15. maja 2020. godine, konkurišu za učešće na Festivalu.

Da biste učestvovali u izboru najboljih predstava koje će igrati u takmičarskom programu Festivala neophodno je da pošaljete:

 • Popunjen prijavni list,
 • Snimak predstave,
 • 5 fotografija,
 • Siže predstave,
 • Tehničke uslove.

Prijave šaljite na adresu pozorišta:

Dječije pozorište Republike Srpske

Đure Daničića br.1

78000 Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

ili elektronskom poštom na:   [email protected]

Organizator Festivala pokriva troškove trodnevnog smještaja na bazi punog pansiona za najviše 12 osoba.

Putne troškove snose izabrani teatri.

19. Međunarodni festival pozorišta za djecu BANJA LUKA 2020. je takmičarskog karaktera, predstave ocjenjuje međunarodni ekspertski žiri i dodjeljuje sljedeće nagrade:

 • Gran-pri – nagrada za najbolju predstavu u cjelini
 • Nagrada za najbolju režiju,
 • Nagrada za najbolju scenografiju i kostim,
 • Nagrada za najbolju muziku,
 • Pet ravnopravnih glumačkih nagrada,
 • Specijalna nagrada Festivala.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon +387 51 232 838

i adresu: [email protected].


Banja Luka, 3.2.2020.

Dear colleagues,

It is an honor to invite you to apply for official selection of 19th International Festival of Children’s Theater Banja Luka 2020. The festival will be held between October 4th to October 9th 2020.

International Festival of Children’s Theatre in Banja Luka is organized by Children’s Theatre of the Republic of Srpska since 2002 with the support of Ministry of Education and Culture and city of Banja Luka. Children’s Theatre of the Republic of Srpska as the organizer of the international festival for children has welcomed more than two hundred theaters for children from around the world.

The International Festival of Children’s Theatres in Banja Luka, with its actions promotes faster development of puppetry and theater arts in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, and it is considered one of the most important festivals for children in the Balkans.

The aim of the Festival is the promotion and development of puppetry and drama for children and youth, promotion of multiculturalism and intercultural dialogue, enabling connecting with the international cultural institutions, within public and private sector.

Festival strongly promotes puppetry as one of the most important format in theatre for children.

Children’s Theater of Republic of Srpska was founded 1955 and it’tradition and quality in drama and puppetry production was recognized by many European and international theaters and theater directors.

The International Festival of Children’s Theatres is a competitive event and performances each year are judged by an International jury of eminent puppet theater experts as former members of the jury were: Professor Henryk Jurkowski (Poland), prof. Dr. Hartmut Lorenz (Germany), prof. Dr. Nikolina Georgijevna (Bulgaria), Dragan Dovlev (Macedonia), distinguished Artist of Russia prof. Dr. Boris Pavlovich Goldovski, prof. Zoran Djeric, theatrologist Miroslav Radonjic, playwright Igor Bojovic (Serbia), director Robert Waltl (Slovenia), Jaroslav Antonjuk (Poland), Nicolai Naumov (Russia), and others.

Festival annually presents awards: Grand Prix – the Best Overall Performance, the Award for the best director, set design, music and five equal acting awards.

Organizer of the Festival invites all professional theaters to apply for the Festival program with your best performance. Deadline for applications is May 15th 2020.

To participate in the selection of the shows that are to be performed in the official competitive festival program, it is necessary to send:

 • Completed application form,
 • Video of the show,
 • 5 photos,
 • Summary of the play,
 • Technical requirements.

Please, send the applications to the theater address:

Children’s Theater of Republic of Srpska

Djure Danicica Street, No.1

78000 Banja Luka

Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

Or to our e-mail:  [email protected]

The Festival organizer covers the full board accommodation costs up to 12 people for three days. Travel costs are to be covered by the selected theaters.

XIX International Festival of Children’s Theaters BANJA LUKA 2020 is competitive and the shows are evaluated by the members of the International Expert Jury which presents the following awards:

 • Grand Prix for the best show (prize money in the amount of 1.000 €)
 • Award for the best direction,
 • Award for the best stage design and costumes,
 • Award for the best music,
 • Five equal acting awards,
 • Special Festival award.

For additional information please call +387 51 232 838 or e-mail to: [email protected]